Uzależnienia behawioralne a inne zaburzenia psychiczne

Uzależnienia behawioralne a inne zaburzenia psychiczne

Nie da się zaprzeczyć, że problemy z uzależnieniami we współczesnym świecie dynamicznie rosną. Widać dokładnie, że problemy dotyczą coraz większego grona osób. Pacjenci, którzy pojawiają się w gabinetach psychologicznych najczęściej mają bardzo złożony problem, który wymagał będzie wielu działań diagnostycznych, by znaleźć pozytywne rozwiązania. Chodzi o to, by doprowadzić do ustalenia jakie powinno być postępowanie terapeutyczne. Współcześnie rośnie liczba osób, których dotyczą uzależnienia behawioralne, które polegają na uzależnieniu od czynności. Najczęściej będzie to problem związany z hazardem, komputerem, internetem, seksem, zakupami. Warto zwrócić uwagę na to jak ta sprawa wygląda, gdy chodzi o jednoczesne występowanie również innych uzależnień. Warto bez wątpienia tą kwestię rozważyć. Zobacz, co mają do powiedzenia specjaliści ze strony: testosteron.net.pl

Uzależnienie – regulowanie stanów emocjonalnych

Praktycznie w każdym przypadku uzależnienie będzie powiązane z silną potrzebą regulowania stanów emocjonalnych bądź to przez substancje psychoaktywne bądź też przez jakieś zachowania nałogowe. Dla terapeutów problemem będzie sytuacja, w której oprócz zachowań nałogowych pojawiają się także inne zachowania, które będą kwalifikowane w ramach innych grup zaburzeń psychicznych. W trakcie poszczególnych spotkań diagnostycznych zadaniem specjalisty będzie szukanie przyczyn występowania różnych problemów nie tylko tych bezpośrednio powiązanych z uzależnieniami. Całościowe widzenie problemów pacjenta to najważniejsze zadania, by podjąć działania lecznicze, które będą sprzyjać uzyskiwaniu zadowalających efektów.

zaburzenia behawioralne

Współchorobowość w przypadku uzależnień behawioralnych

Między innymi badania pokazują, że w przypadku uzależnienia od hazardu występuje jednocześnie również silne zaburzenie osobowości, pojawiają się epizody maniakalne, a taka osoba ma również problem z substancjami psychoaktywnymi, mogą się pojawiać różnorakie zaburzenia depresyjne, lękowe, problemy z ADHD. Pacjent może mieć również problem z tendencjami samobójczymi, pojawia się również skłonność do zachowań impulsywnych czy ryzykownych. Jeśli problem uzależnień oparty będzie o patologiczne korzystanie z nowych mediów takich jak komputer internet czy telefon jednocześnie może się pojawiać także poważne zaburzenie depresyjne, hipomaniakalne, dwubiegunowe zaburzenie nastroju czy zaburzenie osobowości. Mogą się pojawiać objaw o charakterze dysocjacyjnym. Jeśli u kogoś pojawia się problem z uzależnieniem od seksu będzie można jednocześnie zauważyć, że dochodzi do zaburzenia lękowego czy stanów depresyjnych. Może także u tych osób dość często pojawiać się zaburzenie osobowości problem z ADHD.

Pokonanie tego typu problemów

Współchorobowość będzie postępować i może powodować, że to złe samopoczucie będzie się nawarstwiać, co dalej może utrudniać nam wyjście uzależnień. Obraz kliniczny u takich osób może mieć charakter niezwykle złożony. Dlatego postępowanie psychoterapeutyczne musi być oczywiście długoterminowe, jeśli ma przynieść zadowalające efekty. Działania jakie w tej sytuacji mogą być podejmowane w wielu sytuacjach będą kierowane do osób, które są uzależnione jak i też do bliskich takich osób. W ten sposób można oczekiwać, że pokonanie problemów stanie się łatwiejsze, ponieważ w walkę zaangażowania będzie cała rodzina.

 

Więcej informacji znajdziesz na: andrzejjanowski.pl 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Redakcja Fusion Marketing Sp. z o.o.

+48 794 502 662

zamowienia@fusionpress.eu