Kiedy przymusowe leczenie alkoholika jest wskazane? Co trzeba wiedzieć?

Kiedy przymusowe leczenie alkoholika jest wskazane? Co trzeba wiedzieć?

Bardzo często rodzina zadaje sobie pytanie jak zmusić alkoholika do leczenia? Najprościej jest w przypadku, kiedy osoba uzależniona od alkoholu jest na tyle świadoma swojego stanu, a także na tyle odpowiedzialna, że jest w stanie sama zdecydować się na leczenie. Jednakże im bardziej zaawansowany jest stan chorego tym ma on gorsze postrzeganie świata oraz siebie.

Przymusowe leczenie alkoholika – jak wygląda?

Ocena alkoholika jest bardzo zaburzona i nigdy nie oddaje ona rzeczywistego obrazu zarówno jego stanu, i jak też krzywd, które wyrządza swoim najbliższym oraz sobie. Tym samym na początku warto by stosować próby polubownego korzystania z pomocy specjalistycznej w ośrodku. Jednakże osoby uzależnione bardzo często robią wszystko, aby nie dopuścić do leczenia. Twierdzą one między innymi, że choroba ich nie dotyczy, lub nawet mają nad nią kontrolę. W pewnym stopniu jest to oszukiwanie otoczenia i siebie, jednakże bywają także sytuacje, w których alkoholik jest w na tyle zaawansowanym stadium choroby, że nie odróżnia rzeczywistości od wizji, które dostrzega. Tym samym jego stan jest wówczas rzeczywiście bardzo ciężki. Co więcej zaawansowane stadium alkoholizmu często prowadzi do różnych poważnych komplikacji, przez które cierpieć musi cała rodzina. Może to być między innymi zaciąganie wysoko oprocentowanych pożyczek lub kredytów, a także nieodpowiedzialne dysponowanie majątkiem rodzinnym.

Tego typu czynności wykonywane są przez alkoholika między innymi po to, aby zdobyć środki finansowe na zakup alkoholu. Jest to zatem trywialna sytuacja, która może doprowadzić do bardzo dużego obciążenia finansowego dla całej rodziny, co w konsekwencji może stać się przyczyną niewydolności finansowej gospodarstwa domowego. Jest to zatem sytuacja na tyle poważne, w której warto starać się o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe alkoholika. W tym celu konieczne jest złożenie stosownego wniosku do Sądu Okręgowego. Można oczywiście wesprzeć się poradą adwokata, który będzie w stanie stworzyć odpowiednie pismo oraz zawrzeć w nim niezbędną dokumentację. Następnie sąd z wykorzystaniem biegłego psychiatry oraz lekarzy specjalistów określa czy dana osoba jest rzeczywiście niepoczytalna oraz czy choroba alkoholowa zawładnęła nią na tyle, że konieczne jest ubezwłasnowolnienie. W przypadku pozytywnej decyzji sądu osoba uzależniona otrzymuje kuratora lub opiekuna. Osoby te zyskują pełną lub częściową władzę prawną. Na tej podstawie możliwe jest rozpoczęcie leczenia przymusowego w stosownym ośrodku. Z pewnością dla alkoholika jest to bardzo duży wstrząs, a ponadto trudna sytuacja. Jednakże pamiętać należy także o jego rodzinie i bliskich, którzy bardzo często stracili wiele nerwów, a także ucierpiało ich zdrowie psychiczne w związku z chorobą osoby uzależnionej od alkoholu. Sprawdź prywatny ośrodek leczenia uzależnień https://dezyderata.com/.

Leczenie alkoholika bez jego zgody

Jak skierować kogoś na przymusowe leczenie alkoholizmu?

Rodziny oraz bliscy osób uzależnionych od alkoholu często zastanawiają się w jaki sposób podjąć działania mające na celu leczenie nałogu. Rozmowy zazwyczaj kończą się niepowodzeniem, gdyż osoba uzależniona nie widzi problemu, lub nie chce poddać się leczeniu. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie istnieją podstawy prawne, które mogłyby zmusić do przymusowego leczenia alkoholika. Leczenie alkoholizmu może jednak odbywać się po wyroku sądu, który zobowiązuje osobę uzależnioną do tego, aby poddała się na terapii. Tego typu rozstrzygnięcie sądowe jest jednak dużą ingerencją w wolność osoby uzależnionej, dlatego jest stosowane stosunkowo rzadko. Wynika to między innymi z tego, że przymusowe leczenie nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Najlepiej jest w przypadku, kiedy osoba uzależniona poddaje się leczeniu w sposób świadomy oraz na podstawie własnych chęci.

Zatem jak leczyć alkoholika? Dowiedz się więcej na https://dezyderata.com/leczenie-alkoholizmu

W innym przypadku nie zawsze można liczyć na dobre efekty. Warto jednak wystosować do sądu wniosek zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej. Wniosek może być jednak wystosowany tylko przez prokuratora lub gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Oprócz samego wniosku konieczne jest dołączenie stosownych dokumentów, w których znajdzie się opinia biegłego, a także stosowne badania. Wniosek ma także wskazywać, że w związku z chorobą alkoholową doszło do rozpadu rodziny, a także do innych komplikacji. Co więcej sąd może pozytywnie rozpatrzyć wniosek, kiedy uzna że choroba alkoholowa przyczynia się do demoralizacji małoletnich dzieci, a także zakłóca spokój publiczny. Wszystko to jednak wymaga czasu, a także cierpliwości ze strony osób, które wnioskują o leczenie alkoholika.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Redakcja Fusion Marketing Sp. z o.o.

+48 794 502 662

zamowienia@fusionpress.eu